Active Biotechs valberedning utsedd

2010-11-03 14.00 (CET)

Enligt beslut från årsstämman den 6 maj 2010, skall valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad, tre största ägarna, samt styrelsens ordförande.

 

Valberedningen ska till årsstämman 2011 föreslå styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande personer har utsetts till representanter för de största aktieägarna i valberedningen:

 

Johnny Sommarlund, MGA Holding
Tomas Billing, Nordstjernan
Peter Thelin, Brummer & Partners

 

Valberedningen kommer under styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta förslag till styrelsen att föreläggas för beslut på årsstämman den 5 maj 2011.

 

 

Lund den 3 november 2010
Active Biotech AB (publ)

 

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

 

 

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i eller på väg in i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för SLE & Systemisk Skleros och RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2010, kl.14.00.

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 

Active Biotechs valberedning utsedd