Antal aktier och röster i Active Biotech

2010-10-29 08.30 (CEST)

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats på grund av utnyttjande av personaloptioner.
 
Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 65 985 480 aktier och röster i Active Biotech.  

 

Lund den 29 oktober 2010

Active Biotech AB (publ)

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

 

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på  utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i eller på väg in i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för SLE & Systemisk Skleros och RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2010, kl.08.30.

 

 

 

 

Antal aktier och röster i Active Biotech