Active Biotech AB Delårsrapport januari - september 2010

2010-10-27 08.30 (CEST)

                                                                                       

  • Laquinimod ― fas III-studier fortgår enligt plan, resultat från fas II förlängningsstudie publicerad i vetenskaplig tidskrift
  • TASQ ― förberedelser pågår för start av fas III första halvåret 2011
  • ANYARA ― pågående fas III-studie beräknas avslutas första halvåret 2012
  • 57-57 ― explorativ klinisk SLE-studie avslutad
  • ISI ― projektet fortskrider enligt plan
  • RhuDex(TM) ― förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår
  • Nettoomsättning 8,5 (7,7) MSEK
  • Rörelseresultat -149,7 (-164,6) MSEK
  • Resultat efter skatt -156,8 (-165,1) MSEK
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,40 (-2,90) SEK

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

 

Göran Forsberg                                   
VP Investor Relations & Business Development                          
Tfn 046-19 11 54                                  

 

Hans Kolam                                                                         
CFO                                                                       
Tfn 046-19 20 44                                                  

 

 

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00          
Fax 046-19 11 00

 

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com                 

 

    

Active Biotech AB Delårsrapport januari-september 2010