Explorativa data presenterade för Active Biotechs projekt ANYARA

2010-02-10 20.02 (CET)

Lund den 10 februari, 2010 - Active Biotech AB (NASDAQ OMX Nordic:ACTI) har presenterat resultat från explorativa studier på Keystone symposium "Molecular and Cellular Biology of Immune Escape in Cancer" i Keystone, Colorado, USA den 7-12 februari.

Hela postern "Combining tumor-targeted superantigens with anti-CTLA-4 results in synergistic anti-tumor effects in B16 tumor bearing mice" kan läsas på  www.activebiotech.com. Resultaten från studien visar att effekten av TTS-behandling kan förstärkas genom att, som i denna experimentella modell, specifikt modulera immunförsvaret.

Läkemedelskandidaten ANYARA, vilken är baserad på TTS-teknologin, är för närvarande i registreringsgrundande fas III kliniska prövningar för njurcancer. Den primära kliniska effektparametern för studien är överlevnad och resultat från studierna förväntas första halvåret 2011.

 

Lund den 10 februari 2010

Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson

Verkställande direktör

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Forsberg

VP Investor Relations & Business Development

Tel: 046 19 11 54

goran.forsberg@activebiotech.com

 

Fakta till redaktionen

Om ANYARA

ANYARA är en så kallad TTS (Tumor Targeting Superantigens)-substans som gör behandlingen av cancer tumörspecifik. Utvecklingen av ANYARA inriktas primärt mot njurcancer. Positiva data har uppvisats dels vid interimsanalys i fas II/III, dels i kliniska fas I-prövningar i lungcancer, njurcancer och bukspottkörtelcancer. Den med ANYARA observerade medianöverlevnaden 26,2 månader för patienter med avancerad njurcancer är dubbelt så lång som den förväntade överlevnaden.

Information kring den pågående kliniska fas III-studien finns på www.activebiotech.com samt på www.clinicaltrials.gov.

 

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.

 

Active Biotech AB

Box 724, 220 07 Lund

Tfn 046-19 20 00

Fax 046-19 11 00

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2010, kl.08.30.