Active Biotechs orala MS-läkemedel laquinimod presenteras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet

2008-06-20 06.25 (CEST)
För ytterligare information, läs dagens pressmeddelande från The Lancet: "New Oral Drug Laquinimod Reduces Multiple Sclerosis Disease Activity and is Safe and Well Tolerated" www.thelancet.com.
 
 
Lund den 20 juni 2008
Active Biotech AB (publ)
 
Sven Andréasson
Verkställande direktör
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson, Verkställande Direktör
Tfn: 046 19 20 49
E-mail: sven.andreasson@activebiotech.com
 
Tomas Leanderson, CSO
Tfn: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com
 
 
 
Om laquinimod och MS
Laquinimod är en ny immunmodulerande substans, utvecklad som en oralt tillgänglig (1 tablett om dagen) behandling av MS (Multipel Skleros). Active Biotech utvecklade laquinimod och utlicensierade det till Teva Pharmaceutical Industries Ltd i juni 2004. För närvarande är laquinimod i fas III kliniska prövningar vilka kommer att omfatta totalt 2 200 MS-patienter på 175 kliniker världen över.
MS är den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp hos unga vuxna. Det uppskattas att cirka två miljoner personer världen över. MS är en gradvis tilltagande, demyeliniserande sjukdom i det centrala nervsystemet som drabbar hjärna, ryggmärg och synnerver. Demyeliniseringen förstör den fettvävnad som skyddar nervändarna. I början har MS ofta ett förlopp som går i vågor - skov - med mellanliggande stabila perioder. Sjukdomen drabbar framförallt unga vuxna människor, fler kvinnor än män och den genomsnittliga debutåldern ligger runt 30 år. Då MS-patienter måste ta läkemedel under decennier, innebär en oral behandling ("en tablett en gång om dagen") en väsentlig fördel jämfört med de på marknaden befintliga produkterna som alla måste injiceras. Den totala marknaden för MS-läkemedel bedöms 2007 uppgå till 7 miljarder US-dollar (Cowen & Co, Therapeutic Categories Outlook, March 2008).
  
 
Om Active Biotech
Active Biotech AB (OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.
 
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juni 2008, kl.06.25.
 
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50