Årsredovisning 2008 Active Biotech AB (publ)

2009-04-06 08.32 (CEST)
Active Biotechs årsredovisning för 2008 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com.
 
Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt.
 
 
Lund den 6 april 2009
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Göran Forsberg
Vice President Investor Relations & Business Development
Tfn 046 19 11 54
 
Cecilia Hofvander
Assistant Director Investor Relations & Business Development
Tfn 046 19 11 22
 
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för riktad terapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2009, kl. 08.30.