Kallelse till årsstämma

2009-04-06 08.30 (CEST)
Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har idag utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 7 maj 2009 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Kallelsen, som införs den 9 april i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas.

 
 
Lund den 6 april 2009

ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)

STYRELSEN
 
 
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för riktad terapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. 
 
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2009, kl. 08.30.
Active Biotech AB Kallelse till Årsstämma 2009