Active Biotech AB Bokslutsrapport januari-december 2008

2009-02-12 08.30 (CET)
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95
 
Göran Forsberg                                   
VP Investor Relations & Business Development                          
Tfn 046-19 11 54                                  
 
Hans Kolam                                           
CFO                                                      
Tfn 046-19 20 44                                    
 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
              
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com                     
Active Biotech AB Bokslutsrapport jan-dec 2008