Information från Active Biotech AB:s valberedning

2009-01-26 10.30 (CET)
Tomas Nicolin, född 1954, har examen från Handelshögskolan i Stockholm och MIT Sloan School. Tomas Nicolin har många års erfarenhet från ledande positioner i finanssektorn, senast som verkställande direktör för tjänstepensionsföretaget Alecta (2004-2008) och innan det verkställande direktör för Tredje AP-fonden (1998-2004). Tomas Nicolin är ledamot i Nordstjernan AB, Advisory Board Handelshögskolan i Stockholm, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, Institutet för Näringslivsforskning, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Näringslivets Börskommitté.
 
Valberedningens övriga förslag - rörande val av stämmoordförande, styrelsens arvodering med mera - kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.
 
Följande personer har utöver styrelsens ordförande Mats Arnhög ingått i valberedningen: Johnny Sommarlund för MGA Holding, Tomas Billing för Nordstjernan samt Ulf Strömsten för Catella fonder.
 
Lund den 26 januari 2009
 
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, VD
Tel: 046 19 20 95
 
Göran Forsberg, VP IR & Business Development
Tel: 046 19 11 54
 
 
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.
 
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2009, kl.10.30.
 
 
Active Biotech AB
Box 724, SE-220 07 Lund
Tel: 046 19 20 00
Fax: 046 19 11 00