Active Biotechs cancerprojekt ANYARA: Kombination med etablerade tumörläkemedel lovande

2008-12-10 08.30 (CET)
Presentationen gjordes på konferensen "IBC's 6th Annual Antibody Therapeutics" vilken hålls i San Diego den 9-11 december.
 
Resultaten1) visar att ANYARA effektivt kan kombineras med etablerade tumörläkemedel såsom docetaxel (Taxotere), bevacizumab (Avastin) och sunitinib (Sutent). ANYARA i kombination med något av dessa läkemedel - oavsett vilket - uppvisade överlägsen anti-tumöraktivitet jämfört behandling med enbart en av dessa substanser.
 
ANYARA utvecklas för närvarande primärt för behandling av njurcancer. En registreringsgrundande fas III-studie, som kommer att omfatta totalt 500 patienter, pågår.
 
 
 
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör  
 
 
1)  Se hela postern "A fusion protein between a 5T4 binding antibody fragment and an engineered superantigen (ANYARA) is a targeted immunotherapy effective alone and in combination with other cancer therapies" på www.activebiotech.com
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, VD
Tel: 046 19 20 95
 
Göran Forsberg, VP IR & Business Development
Tel: 046 19 11 54
 
 
 
Fakta till redaktionen
 
Om ANYARA
ANYARA är en så kallad TTS (Tumor Targeting Superantigens)-substans som gör behandlingen av cancer tumörspecifik. Utvecklingen av ANYARA inriktas primärt mot njurcancer. Positiva data har uppvisats dels vid interimsanalys i fas II/III samt från kliniska fas I-prövningar i lungcancer, njurcancer och bukspottkörtelcancer. Den med ANYARA observerade medianöverlevnaden 26.2 månader för patienter med avancerad njurcancer är dubbelt så lång som den förväntade överlevnaden. För närvarande pågår registreringsgrundande fas III-prövningar i patienter med avancerad njurcancer. Den primära kliniska effektparametern är överlevnad och studien kommer att omfatta totalt cirka 500 patienter vid cirka 50 kliniker i Europa. ANYARA har orphan-drug status från det europeiska läkemedelsverket för indikationen njurcancer. Information kring den pågående kliniska studien finns på www.activebiotech.com samt på  www.clinicaltrials.gov.
 
 
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.
 
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10  december 2008, kl.08.30.
 
 
Active Biotech AB
Box 724, SE-220 07 Lund                 
Tel: 046 19 20 00
Fax: 046 19 11 00
www.activebiotech.com