Active Biotech presenterar på UBS Global Life Sciences Conference

2009-09-17 14.00 (CEST)
Presentationen innefattar fas III-projekten laquinimod, en ny, immunmodulerande substans, utvecklad som en oral behandling (1 tablett om dagen) av multipel skleros, utlicensierad till Teva Pharmaceutical Industries Ltd samt ANYARA, Active Biotechs nya metod för tumörbehandling som är i en fas III-studie för njurcancer.  Även prostatacancer-projektet TASQ, SLE-projektet 57-57 och det prekliniska projektet ISI kommer att presenteras.  
 
Presentationen finns att följa både i realtid och i efterhand på www.activebiotech.com.
 
Presentationen sker den 22 september kl. 20:00 svensk tid (2:00 pm lokal tid).
 
  
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september 2009, kl.14.00.