Laquinimod presenteras på ECTRIMS

2009-09-08 16.14 (CEST)
För att läsa hela pressmeddelandet, se www.tevapharm.com.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, President & CEO
Tel: 046 19 20 95
 
Göran Forsberg, VP Investor Relations & Business Development
Tel: 046 19 11 54
 
 
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2009, kl. 16.15.