Ny information kring RhuDex(TM)

2009-08-07 08.30 (CEST)
RhuDex har undersökts i en serie laboratorietester under det brittiska läkemedelsverkets (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) översyn för att utesluta att det finns några potentiellt skadliga interaktioner mellan RhuDex och åderförkalkade blodkärl.
 
Resultaten är nu inskickade till myndigheterna för utvärdering och godkänns detta kan den kliniska utvecklingen av RhuDex återupptas innan årets slut.
 
För att läsa hela pressmeddelandet, se www.medigene.com.
 
 
Lund den 7 augusti 2009
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Göran Forsberg, VP Investor Relations & Business Development
Tfn: 046 19 11 54
 
 
Fakta till redaktionen
 
Om RhuDex(TM)
RhuDex(TM) är en ny, oralt tillgänglig substans för behandling av reumatoid artrit som har sitt ursprung i Active Biotechs patenterade CD80-antagonister, utlicensierade till MediGene AG. RhuDex(TM) utvecklas som en bromsmedicin för behandling av reumatiska sjukdomar.
 
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2009, kl. 08.30.