Active Biotech AB Delårsrapport januari-juni 2009

2009-08-06 08.30 (CEST)
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95
 
Göran Forsberg                                   
VP Investor Relations & Business Development                          
Tfn 046-19 11 54                                  
 
Hans Kolam                                                                         
CFO                                                                       
Tfn 046-19 20 44                                                  
 
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
                                                                                                                                                    
 
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com     
Active Biotech AB Delårsrapport jan-juni 2009