Antal aktier och röster i Active Biotech

2009-06-30 08.30 (CEST)
Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 64 052 238 aktier och röster i bolaget.  
 
 
Lund den 30 juni 2009
Active Biotech AB (publ)
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
 
 
 
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30  juni 2009, kl. 08.30.