Patientrekryteringen till Active Biotechs kliniska fas III-studie för ANYARA avslutad

2009-06-01 08.30 (CEST)
Denna registreringsgrundande fas III-studie utvärderar ANYARA i kombination med interferon-alfa jämfört med enbart interferon-alfa i patienter med avancerad njurcancer. Den primära kliniska effektparametern är överlevnad.
 
Slutgiltiga överlevnadsdata kommer att analyseras efter 384 dödsfall och nuvarande uppskattning är att resultatet kommer att presenteras i slutet av 2010/början av 2011.
 
 
Lund den 1 juni 2009
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
 
 
Om ANYARA
ANYARA är en så kallad TTS (Tumor Targeting Superantigens)-substans som gör behandlingen av cancer tumörspecifik. Utvecklingen av ANYARA inriktas primärt mot njurcancer. Positiva data har uppvisats dels vid interimsanalys i fas II/III samt från kliniska fas I-prövningar i lungcancer, njurcancer och bukspottkörtelcancer. Den med ANYARA observerade medianöverlevnaden 26.2 månader för patienter med avancerad njurcancer är dubbelt så lång som den förväntade överlevnaden. ANYARA har orphan-drug status från det europeiska läkemedelsverket för indikationen njurcancer. Information kring den pågående kliniska studien finns på www.activebiotech.com samt på www.clinicaltrials.gov.
 
 
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2009, kl. 08.30.