NYA RÖN KRING VERKNINGSMEKANISMEN FÖR LAQUINIMOD, EN NY ORAL BEHANDLING AV MULTIPEL SKLEROS

2009-04-28 15.00 (CEST)
Kontakt:           
Elana Holzman              Teva Pharmaceutical Industries Ltd          +972 3 926 7554
Kevin Mannix                 Teva North America                                +1 215 591 8912
Tomas Leanderson         Active Biotech AB                                        046-19 20 95
Göran Forsberg              Active Biotech AB                                        046-19 11 54
 
Lund, Sverige, Jerusalem, Israel och Seattle, Washington, USA, den 28 april, 2009 - Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) och Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) meddelar idag resultat från nya kliniska och prekliniska studier vilka ger ytterligare insikt i laquinimods immunmodulerande verkningsmekanism. Laquinimod är en ny substans, utvecklad som en oral behandling (1 tablett om dagen) av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS). De fyra studier som i dagarna presenteras på konferensen "61st Annual American Academy of Neurology Meeting" (AAN) i Seattle, ökar förståelsen för hur laquinimod kan hämma utvecklingen av multipel skleros och påverka de mekanismer som ligger bakom sjukdomens patologi.
NYA RÖN KRING VERKNINGSMEKANISMEN FÖR LAQUINIMOD, EN NY ORAL BEHANDLING AV MULTIPEL SKLEROS