Active Biotech presenterar S100A9 som en målmolekyl för quinolinsubstanser

2009-04-28 08.30 (CEST)
Detaljerna kring vilka molekyler och mekanismer som ligger bakom utvecklingen av autoimmuna sjukdomar, såsom multipel skleros och systemisk lupus erythematosus, är i stor utsträckning okända.
 
I denna studie visas att Q-substanserna binder till en molekyl, kallad S100A9. S100A9 uttrycks på vita blodkroppar som är involverade i regleringen av immunsvaret. Vidare visas att S100A9 interagerar med två kända inflammationsfrämjande receptorer ("toll like receptor 4" (TLR4) och "receptor of advanced glycation end products" (RAGE)), och att denna interaktion hämmas av Q-substanserna.
 
De publicerade rönen beskriver en ny mekanism där S100A9 främjar inflammation i ett tidigt skede då immunförsvaret just aktiverats. Dessa upptäckter kan leda till en ökad förståelse av de första stegen i utvecklingen av autoimmuna sjukdomar.
 
Lund den 28 april, 2009
 
Active Biotech AB (Publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
 
Länk till tidskriften: http://biology.plosjournals.org
 
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för riktad terapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.
 
  
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2009, kl. 08.30.
 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00