Active Biotech AB Delårsrapport januari-mars 2009

2009-04-23 08.30 (CEST)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95
 
Göran Forsberg   
VP Investor Relations & Business Development   
Tfn 046-19 11 54   
 
Hans Kolam        
CFO           
Tfn 046-19 20 44        
 
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00 
Fax 046-19 11 00
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com   
Active Biotech AB Delårsrapport jan-mars 2009