Active Biotechs valberedning utsedd

2009-11-05 08.30 (CET)
Valberedningen ska till årsstämman 2010 föreslå styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande personer har utsetts till representanter för de största aktieägarna i valberedningen:
 
Johnny Sommarlund, MGA Holding
Tomas Billing, Nordstjernan
Peter Thelin, Brummer & Partners
 
Valberedningen kommer under styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta förslag till styrelsen att föreläggas för beslut på årsstämman den 6 maj 2010.
 
 
Lund den 5 november 2009
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
 
 
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2009, kl.08.30.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00