Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2010

2010-08-11 08.30 (CEST)

·           Laquinimod ― fas III-studier fortgår enligt plan


·           TASQ ― finala fas II-data presenterade på ASCO. Fas III-planering fortgår enligt plan
 

·           ANYARA ― artikel presenterad i Journal of Immunotherapy


·           57-57 ― explorativ klinisk studie pågår. Utveckling för behandling av "orphan drug" indikation (systemisk skleros/sklerodermi) påbörjad


·           ISI ― projektet fortskrider enligt plan


·           RhuDex(TM) ― prekliniska studier har genomförts under året

 

·           Nettoomsättning 6,1 (5,2) MSEK

 

·           Rörelseresultat -102,4 (-118,5) MSEK

 

·           Resultat efter skatt -108,3 (-118,6) MSEK

 

·           Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,67 (-2,22) SEK/aktie

 

·           Bolaget tillfördes cirka 149 miljoner kronor i en riktad emission, likvida medel vid periodens utgång uppgick till 235 MSEK

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

 

Göran Forsberg                                   
VP Investor Relations & Business Development                          
Tfn 046-19 11 54                                  

 

Hans Kolam                                                                         
CFO                                                                       
Tfn 046-19 20 44                                                  

 

 

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00          
Fax 046-19 11 00

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com         

 

            

Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2010