Active Biotechs prostatacancerprojekt presenteras på ASCO

2010-05-21 08.30 (CEST)

Lund den 21 maj, 2010 - Active Biotechs (NASDAQ OMX Nordic: ACTI) prostatacancerprojekt TASQ har blivit utvalt för muntlig presentation på den vetenskapliga konferensen 46th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO) som hålls i Chicago den 4-8 juni, 2010.

 

Presentationen kommer att innehålla data från en nyligen avslutad randomiserad, placebo-kontrollerad dubbel-blind klinisk fas II-studie av tasquinimod (TASQ), en oral immunmodulerande antiangiogen substans. I december 2009 presenterades preliminära data som visade att TASQ signifikant bromsade sjukdomsutvecklingen och förlängde tiden till sjukdomsförsämring (PFS) i patienter med metastaserad hormonresistent prostatacancer (CRPC) och uppnådde därmed det primära kliniska målet för studien.

 

Presentationen kommer att hållas av prövningsledaren för fas II-studien, Roberto Pili, professor i onkologi vid Roswell Park Cancerinstitut, USA.  

 

Den kliniska fas II-studien för TASQ som ska presenteras på ASCO:

 

#4510 "oral abstract session" den 6 juni kl. 18.45 svensk tid (11:45 EDT).

"A randomized multicenter international phase II study of tasquinimod in chemotherapy naïve patients with metastatic castrate-resistant prostate cancer (CRPC)" R. Pili, M. Häggman, W.M. Stadler, J.R. Gingrich, V. Assikis, A. Björk, G. Forsberg, M.A. Carducci, A.J. Armstrong.

 

För mer detaljerad information, se www.asco.org.

 

 

 

Active Biotech AB (publ)

 

Tomas Leanderson

Verkställande direktör

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Forsberg, VP IR & Business Development

Tfn: 046 19 11 54

goran.forsberg@activebiotech.com

 

 

 

Om TASQ

Utvecklingen av TASQ inriktas främst mot behandling av prostatacancer. TASQ är en antiangiogen substans, dvs. den stryper näringstillförseln till tumören men tillhör inte den vanligt förekommande gruppen tyrosinkinashämmare. I september 2009 publicerades resultat från en fas I-studie i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Cancer. Resultaten indikerar att långtidsbehandling med en daglig oral dos TASQ är säker och att TASQ kan fördröja sjukdomsutvecklingen. I december 2009 meddelades att det primära kliniska målet, att uppvisa en högre andel patienter som ej försämras i sin sjukdom efter sex månaders behandling med TASQ, uppnåddes i en klinisk fas II-studie. I den grupp av patienter som behandlats med TASQ försämrades 43 % i sin sjukdom under sexmånadersperioden, jämfört med 67 % i placebogruppen. Mediantiden fram till sjukdomsförsämring var 24,7 veckor för TASQ-gruppen, jämfört med 12,9 veckor (p=0,0001) för placebogruppen.

 

 

 

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för riktad terapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.

 

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2010, kl.08.30.

 

Active Biotechs prostatacancerprojekt presenteras på ASCO