Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2010

2010-04-22 08.30 (CEST)

·           Laquinimod ― Teva förvärvat ytterligare rättigheter i marknads- och distributionsavtalet för laquinimod

·           TASQ ― förberedelser för fas III-studier pågår
 

·           ANYARA ― explorativa kombinationsdata presenterade

·           57-57 ― explorativ klinisk studie pågår

·           ISI ― projektet fortskrider enligt plan

·           RhuDex(TM) ― prekliniska studier pågår

 

·           Nettoomsättning 2,8 (2,2) MSEK

 

·           Rörelseresultat -51,0 (-63,7) MSEK

 

·           Resultat efter skatt -53,5 (-62,2) MSEK

 

·           Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,83 (-1,21) SEK/aktie

 

·           Efter periodens slut tillfördes bolaget cirka 149 miljoner kronor i en riktad emission

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

 

Göran Forsberg                                   

VP Investor Relations & Business Development                          

Tfn 046-19 11 54                                  

 

Hans Kolam                                                                         

CFO                                                                       

Tfn 046-19 20 44                                                  

 

Active Biotech AB

(org.nr 556223-9227)

Box 724, 220 07 Lund

Tfn 046-19 20 00          

Fax 046-19 11 00

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com                     

Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2010