Årsredovisning 2009 Active Biotech AB (publ)

2010-04-20 10.05 (CEST)

Active Biotechs årsredovisning för 2009 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com.

 

Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt.

 

 

Lund den 20 april 2010

Active Biotech AB (publ)

 

Tomas Leanderson

Verkställande direktör

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Göran Forsberg

Vice President Investor Relations & Business Development

Tfn 046 19 11 54

 

 

 

Om Active Biotech

 

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.

 

Active Biotech AB

Box 724, 220 07 Lund

Tfn 046-19 20 00

Fax 046-19 11 00

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2010, kl. 10.00.