Kallelse till årsstämma

2010-04-06 08.30 (CEST)

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 6 maj 2010 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Kallelsen, som inom kort införs i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas.

Lund den 6 april 2010

ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)

STYRELSEN

 

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för riktad terapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform.  

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00


Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2010, kl. 08.30.

Active Biotech AB Kallelse till Årsstämma 2010