Nya prekliniska data avseende tasquinimods anti-fibrotiska effekter i myelofibros presenteras på EHA 2023

Lund, 11 maj 2023 – Active Biotech (NASDAQ Stockholm:ACTI) tillkännager idag att nya data för mekanismerna bakom tasquinimods effekt på benmärgsfibros i en musmodell för myelofibros kommer att presenteras vid en muntlig session vid European Hematology Association (EHA) Congress i Frankfurt 8–11 juni 2023.

Tidigare studier har visat betydelsen av alarminkomplexet S100A8/S100A9 för sjukdomsutvecklingen av myelofibros (MF). Tasquinimod är en småmolekylär oral hämmare av S100A9 som har visat sjukdomshämmande effekter i prekliniska modeller av MF. De data som kommer att presenteras belyser ytterligare mekanismerna genom vilka tasquinimod minskar fibros i experimentell MF.

Tasquinimod minskar den sjukdomsdrivande alarminsignaleringen, som härrör från de blodbildande cellerna, och samspelet mellan dessa och stroma-celler. Data visar vidare att tasquinimod minskar TGFb-medierade pro-fibrotiska interaktioner mellan megakaryocyter och stromaceller, vilket indikerar en direkteffekt på fibrosen av tasquinimod. Dessutom inducerade tasquinimod celldöd i de maligna blodbildande cellerna.

I nästa steg kommer en klinisk prövning, TasqForce MPN, med tasquinimod i patienter med MF att starta under 2023.

Detaljer om presentationen:

Abstraktets titel: Inhibiting the alarmin-driven hematopoiesis-stromal cells crosstalk in primary myelofibrosis ameliorates bone marrow fibrosis

Sessionens titel: Scientific updates in MPN

Abstrakt ID: 3870

Sessionens datum och tid: Lördag 10 juni kl. 16:30

Abstraktet finns tillgängligt på EHA:s hemsidas https://library.ehaweb.org/eha