CORRECTION: Active Biotech: Information om den kliniska studien LEGATO-HD

This is a correction of the announcement from 08:30 11.01.2016 CET. Reason for the correction: översättning till svenska

Lund den 11 januari 2016 – Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) meddelar idag att dess samarbetspartner Teva Pharmaceutical Industries Ltd kommer att ändra studiedesignen för en fas 2-studie med laquinimod för behandling av Huntingtons sjukdom. Ändringen innebär att den högsta (1,5 mg/dag) av de tre dosnivåerna i studien tas bort medan de andra två aktiva dosnivåerna (0,5 och 1 mg/dag) bibehålls oförändrade. Detta görs med hänsyn till patientsäkerhet och av försiktighetsskäl som Teva framfört till den oberoende säkerhetskommittén ”Data Safety Monitoring Board (DSMB)” för studien LEGATO-HD.

DSMB godtog rekommendationen efter att ha gått igenom de data som observerat kardiovaskulära biverkningar hos patienter som fått höga doser laquinimod i två olika kliniska studier för multipel skleros (MS) och som rapporterades den 4 januari 2016. Inga kardiovaskulära biverkningar har observerats på någon av dosnivåerna i studien LEGATO-HD. Teva är fortsatt starkt engagerad i att studera laquinimod för behandling av Huntingtons sjukdom.

För närvarande är de underliggande orsakerna till de kardiovaskulära biverkningarna i MS-studierna okända. Även om ingen specifik relation vad gäller exponeringstid för denna biverkan kunnat identifieras, kan kardiovaskulära riskfaktorer och demografi vara av vikt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, VD
Tfn 046 19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech AB (publ)(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, är i registreringsgrundande fas 3-prövning för behandling av relapserande remitterande multipel skleros. Laquinimod är även i fas 2-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten ISI, ANYARA och paquinimod. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2016, kl. 08.30.

Information om den kliniska studien LEGATO-HD


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1977863