Årsredovisning 2014 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com.

Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt.

Lund den 30 april 2015
Active Biotech AB (publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam
CFO
Tfn 046 19 20 44

 

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, är i registreringsgrundande fas III-prövning för behandling av relapserande remitterande multipel skleros. Laquinimod är även i fas II-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Projektportföljen innefattar även det prekliniska projektet ISI vilket har som mål att ta fram nya, patenterbara kemiska substanser för behandling av sjukdomar inom bolagets fokusområden. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Årsredovisning 2014 Active Biotech AB (publ)


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1916578