Kallelse till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 klockan 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

Se mer information om årsstämman 2020 här.