Hur bygger man ett lönsamt Life Science-bolag? – Aktiedagen 27 januari 2021