Nya prekliniska data på laquinimod i en experimentell autoimmune modell för uveitis har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Immunology. May 1, 2020, 204 (1 Supplement) 150.18.