Active Biotech har ingått avtal om överlåtelse av bolagets fastighet – extra bolagsstämma den 4 april 2019