Startsida

Active Biotechs presentation på Solebury Trout European Biotech Investor Days 2021

Antal aktier och röster i Active Biotech

Antal aktier och röster i Active Biotech

Active Biotech Bokslutsrapport 2020

Active Biotech ingår tillverkningsavtal med Famar Health Care Services för ny formulering av Laquinimod

Active Biotechs företrädesemission kraftigt övertecknad

Justering av period för handel med teckningsrätter och BTA i Active Biotechs företrädesemission

Active Biotech offentliggör prospekt och viss ny finansiell information som återfinns i prospektet

Redeye initierar täckning av Active Biotech, se analys

Active Biotech erhåller milstolpebetalning från NeoTX

Active Biotechs presentation på Life Science Day 2020

Active Biotechs valberedning utsedd

Kommuniké från extra bolagsstämma i Active Biotech samt justering av tidigare kommunicerad tidplan avseende nyemissionen

Active Biotech offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

Active Biotech uppdaterar sin kliniska strategi och beräknade milstolpar

Inbjudan till Active Biotechs virtuella kapitalmarknadsdag

Kallelse till extra bolagsstämma i Active Biotech

Active Biotech genomför företrädesemission

Active Biotech Delårsrapport januari – september 2020

Active Biotech meddelar att första patienten har doserats i fas 1b/2a-studien med tasquinimod för behandling av multipelt myelom