Årsredovisning 2018 Active Biotech AB (publ)

Active Biotechs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com.

Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt.
Ladda ner som PDF


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn 046 192044