Active Biotech utser Erik Vahtola till Chief Medical Officer

2022-01-04 14.00 (CET)


Lund, 4 januari 2022 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännagav idag att Dr. Erik Vahtola, MD, PhD, har utsetts till Chief Medical Officer (CMO), från och med 1 januari 2022. Han kommer att ingå i den verkställande ledningsgruppen samt ansvara för utvecklingen av bolagets kliniska projektportfölj inom solida och hematologiska cancerformer samt inflammatoriska ögonsjukdomar.

Dr. Vahtola har mer än 10 års erfarenhet sammantaget från regulatoriska myndigheter och läkemedelsindustrin inom klinisk utveckling och medicinska frågor. Innan han började på Active Biotech har han arbetat på Bayer Pharmaceuticals, Orion Corporation och Roche Pharma, Finland. Som läkare (MD) har han erfarenhet från att arbeta som specialiserande läkare inom onkologi vid Helsingfors Universitetssjukhus, Finland och han har en doktorsexamen i farmakologi och en MSc i cellbiologi från Åbo Akademi, Finland.

”Vi är glada att välkomna Erik till Active Biotech. Utnämningen markerar ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av bolagets projektportfölj där tre projekt nu är i klinisk utveckling. Eriks medicinska expertis och erfarenhet kommer att stärka teamet ytterligare när vår projektportfölj går in i senare kliniska faser”, sa Helén Tuvesson, VD för Active Biotech.

”Jag är glad över att ansluta mig till Active Biotech i detta viktiga skede, där företaget avancerat den kliniska utvecklingen av sina spännande ledande läkemedelskandidater inom både onkologi och inflammatoriska ögonsjukdomar”, sa Erik Vahtola.

Helena Eriksson, CSO och ansvarig för forskning och utveckling sedan 2017, har beslutat att lämna sin tjänst efter 23 år i företaget, men hon kommer att fortsätta som konsult till Active Biotech med fokus på vetenskapliga och patentrelaterade frågeställningar.

”Helena, med sin djupa biologiska förståelse, har varit avgörande för implementeringen av företagets nya fokus på projekt inom specialistindikationer med stort medicinskt behov och kommersiell möjlighet. Jag vill tacka Helena för hennes åtagande och engagemang i utvecklingen av våra projekt och jag är mycket glad att vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans”, sa Helén Tuvesson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Om Active Biotech

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidareutveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. En klinisk fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. Laquinimod är i klinisk fas I med en ögondroppsformulering, som kommer att följas av en fas II-studie för behandling av icke-infektiös uveit. Besök www.activebiotech.com för mer information.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, 223 63 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2022, kl. 14.00.


220104_Erik Vahtola_CMO_sv