Active Biotech genomför företrädesemission

Läs mer information om företrädesemissionen här