Active Biotech genomför företrädesemission

Läs pressreleasen här