Nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den vetenskapliga konferensen HSG 2018

PRESSMEDDELANDE

Active Biotech återtar globala rättigheter till utveckling och kommersialisering av laquinimod

PRESSMEDDELANDE

ANYARA tumörriktad immunterapi

ANYARA: Klinisk utveckling

Utvecklar nya behandlingar för Cancer och Neurodegenerativa sjukdomar

OM OSS

Erfaret team etablerar strategiska partnerskap

LEDNING

Neurodegeneration & inflammation

Effektiv behandling av sjukdomar med stort medicinskt behov

Active Biotech fokuserar på forskning och utveckling av läkemedel inom terapiområden med stort medicinskt behov, inom vilka immunsystemet är av central betydelse. Projektportföljen består av små, oralt aktiva immunomodulerande molekyler och antikroppsbaserad immunoterapi. Projekten är under utveckling för cancer så väl som neurodegenerativa och inflammatoriska sjukdomar.

Sjukdomar där immunsystemet är av central betydelse