Bakgrund och design av den kliniska studien med tasquinimod i patienter med återfall eller refraktärt multipelt myelom presenteras på American Society of Hematology (ASH) virtuella årsmöte den 5 december 2020 – A Phase 1 Study of Tasquinimod in Patients with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. Dan T. Vogl, MD, Yulia Nefedova, MD, E. Paul Wileyto, Harjeet Sembhi, Inna Strakovsky, Chau Nguyen, Rimzim Taneja, Eva Bondesson, Helena Eriksson and Helen Tuvesson – Läs abstraktet här.