“Hur bygger man ett lönsamt Life Science-bolag? – Aktiedagen” January 27, 2021 (in Swedish)