SILC

SILC (S100A9 Inhibition by Low molecular weight Compounds) är ett prekliniskt immun-onkologiprojekt fokuserat på S100A9 som målmolekyl för behandling av cancer.

S100A9 uttrycks i tumörens mikromiljö och bidrar till utveckling av cancer genom rekrytering och aktivering av specifika immunceller som hämmar T-cellernas möjlighet att attackera och utplåna tumören. S100A9 är också involverat i etableringen av så kallad pre-metastatiska nischer och bildandet av nya blodkärl som bidrar till ökad syretillförsel till den växande tumören.

Små substanser som blockerar funktionen av S100A9 kan bli ett nytt behandlingsalternativ för att hjälpa kroppens eget immunsystem att bekämpa cancer.

S100A9 gynnar tillväxt av tumörceller via flera olika mekanismer. Illustrationen är adapterad från Riehl et al., Cell Communic Signal, 2009

Kemiska bibliotek av substanser har screenats för bindning till denna målmolekyl och så kallade ”lead substanser” med bra egenskaper för fortsatt utveckling har identifierats. Tre internationella patentansökningar med syfte att erhålla skydd för tre kemiskt orelaterade substansgrupper har lämnats in och hittills har patent från två patentfamiljer beviljats i Europa och USA.

Active Biotech söker en samarbetspartner för fortsatt utveckling av projektet. Den rätta samarbetspartnern är välkommen att delta redan i denna tidiga fas för att säkerställa att den fortsatta utvecklingen optimeras.

S100A9 - målmolekyl för cancerbehandling