Projektöversikt

Active Biotech utvecklar nya läkemedel inom sjukdomsområden som cancer och autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar där immunförsvaret har en avgörande roll. Vår projektportfölj innehåller både små oralt aktiva immunmodulerande molekyler och antikroppsbaserad immunterapi.

Terapiområden med stort medicinskt behov

Pipeline

Sjukdomsområde
Forskning
Preklinik
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Partner
Cancer
Naptumomab Kombination med anti-PDL1 (durvalumab) i solida tumörer
Tasquinimod Multipelt myelom*
Autoimmunitet/
inflammation
Laquinimod Neovaskulär maculadegeneration
Laquinimod Uveit
Laquinimod Crohns sjukdom
Studie pågår
Studie pågår
Prekliniska aktiviteter pågår
* I ett akademiskt samarbete med Abramson Cancer Center, Philadelphia, University of Pennsylvania