Projektöversikt

Active Biotech utvecklar nya läkemedel inom sjukdomsområden som cancer och inflammatoriska sjukdomar där immunförsvaret har en avgörande roll. Vår projektportfölj innehåller både små oralt aktiva immunmodulerande molekyler och antikroppsbaserad immunterapi.

Terapiområden med stort medicinskt behov

Pipeline

Sjukdomsområde
Forskning
Preklinik
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Partner
Cancer
Naptumomab Kombination med anti-PDL1 (durvalumab) i solida tumörer
Tasquinimod Multipelt myelom
Inflammation
Laquinimod Neovaskulär maculadegeneration
Laquinimod Uveit
Laquinimod Crohns sjukdom
Studie pågår
Studieförberedelser pågår
Prekliniska aktiviteter pågår