Neurodegeneration & inflammation

Projektöversikt

Active Biotech fokuserar på forskning och utveckling av läkemedel inom terapiområden med stort medicinskt behov och inom vilka kroppens immunsystem är av central betydelse. Projektportföljen består av oralt aktiva immunomodulerande småmolekyler och antikroppsbaserad immunterapi. Projekten är under utveckling för behandling av cancer och neurodegenerativa samt inflammatoriska sjukdomar.

Terapiområden med stort medicinskt behov

Pipeline

Sjukdomsområde
Forskning
Preklinik
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Partner
Cancer
ANYARA Kombination med checkpointhämmare i cancer
Pågående
Tasquinimod Multipelt Myelom
SILC
Neurodegeneration & inflammation
Laquinimod Huntingtons sjukdom (Legato-HD)*
Paquinimod Systematisk skleros
* Fullständig analys av studien pågår