Antal aktier och röster i Active Biotech

2015-01-30 08.30 (CET)

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats genom den företrädesemission som genomfördes i slutet av 2014.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 89.908.298 aktier och röster i Active Biotech.


För ytterligare information:
Hans Kolam, CFO
Tel: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com


Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper för behandling av multipel skleros och tasquinimod, en immunmodulerande, metastashämmande substans för oral behandling av prostatacancer. Det prekliniska projektet ISI har som mål att ta fram nya, patenterbara kemiska substanser för behandling av sjukdomar inom bolagets fokusområden. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari, 2015, kl.08.30.

Antal aktier och röster i Active Biotech