Active Biotech AB: Kallelse till extra bolagsstämma

2014-11-05 08.32 (CET)

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till extra bolagsstämma, vilken kommer äga rum måndagen den 1 december 2014 klockan 17.00 i företagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Kallelsen, som inom kort annonseras i Svenska Dagbladet och införs i Post- och Inrikes Tidningar, bifogas.


Lund den 5 november 2014
ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)
STYRELSEN

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper för behandling av multipel skleros och tasquinimod, en immunmodulerande, metastashämmande substans för oral behandling av prostatacancer. Det prekliniska projektet ISI har som mål att ta fram nya, patenterbara kemiska substanser för behandling av sjukdomar inom bolagets fokusområden. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.


Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00


Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2014, kl. 08.32.

Kallelse till extra bolagsstämma