Active Biotech presenterar data rörande projektet 57-57 på EULAR

2011-05-26 08.30 (CEST)

Active Biotech (NASDAQ OMX Nordic: ACTI) har presenterat data från en explorativ klinisk studie i patienter med Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) vid Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2011, ett internationellt möte för specialister inom reumatologi som hålls i London den 25-28 maj*.   

 

I denna kliniska studie behandlades SLE-patienter dagligen i 12 veckor med 57-57 (i tablettform) som tilläggsbehandling till vanlig standardbehandling. Målet med studien var att utvärdera förändringar vad gäller sjukdomsaktivitet och biomarkörer samt säkerhet. I patienter med artrit, munsår och/eller håravfall sågs en förbättring av SLE-symptom. Förändrade genuttryck relevanta för autoimmuna sjukdomar kunde även detekteras i PBMC (perifera mononukleära blodkroppar). Säkerhetsprofilen var allmänt god.

 

Nästa steg i utvecklingen av 57-57 är en explorativ klinisk studie i systemisk skleros, vilken planeras inledas under 2011.

 

 

 

 

Lund den 26 maj 2011

 

Active Biotech AB (Publ)

 

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

 

 

* För ytterligare information och för att ta del av hela postern "An Exploratory Study to Evaluate Changes in Disease Activity and Biomarkers During Treatment with ABR-215757 in Patients with Mild Active Systemic Lupus Erythematosus (SLE)", besök www.activebiotech.com.

 

 

Om SLE och 57-57
Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en sjukdom som kan orsaka inflammation och skador i bindväven i många olika organ. Sjukdomen framskrider i skov med mellanliggande relativt symptomfria intervall och drabbar framförallt kvinnor i fertil ålder. Det uppskattas att cirka 500 000 amerikaner lider av SLE, men undersökningar visar att förekomsten kan vara ännu högre. Den autoimmuna attacken påverkar flera olika organ och kan leda till allvarliga sekundära symptom som till exempel njursvikt. Sjukdomen har ytterst varierande förlopp och symptom, beroende på vilka organ som drabbas. Utan behandling kan SLE vara livshotande.

 

57-57 är en quinolinsubstans avsedd för behandling av bland annat SLE. Bolaget beslutade i augusti 2010 att initiera utveckling av 57-57 även för behandling av systemisk skleros/sklerodermi (SSc). I februari 2011 erhöll projektet 57-57 "orphan medicinal product-status" för indikationen systemisk skleros/sklerodermi.  En explorativ klinisk studie i SSc planeras starta under 2011.

 

 

 

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform.
För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2011, kl. 08.30.

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech presenterar data rörande projektet 57-57 på EULAR