Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2011

2011-04-28 08.30 (CEST)
 • Laquinimod - kompletta resultat presenterade från ALLEGRO fas III-studie
 • TASQ - Active Biotech och Ipsen tecknar brett samarbetsavtal för utveckling och kommersialisering av TASQ inom uro-onkologi
 • ANYARA - pågående fas III-studie beräknas avslutas 2012
 • 57-57 - status som särläkemedel erhållet
 • ISI - projektet fortskrider enligt plan
 • RhuDex(TM) - förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår
 • Nettoomsättning 2,7 (2,8) MSEK
 • Rörelseresultat -70,9 (-51,0) MSEK 
 • Resultat efter skatt -69,3 (-53,5) MSEK
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,02 (-0,83) SEK
 • Riktad emission om 375 MSEK genomförd

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Göran Forsberg                                   
VP Investor Relations & Business Development                       
Tfn 046-19 11 54                                

Hans Kolam                                                    
CFO                                                   
Tfn 046-19 20 44                                            

           
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2011