Active Biotechs samarbetspartner Teva kommenterar resultaten från studien DEFINE i multipel skleros

2011-04-26 07.00 (CEST)

Läs hela Teva Pharmaceutical Industries Ltds (NASDAQ: TEVA) pressmeddelande här.

 

För ytterligare information kring Active Biotechs och Tevas orala MS-läkemedel laquinimod, besök www.tevapharm.com eller www.activebiotech.com.

 

Lund den 26 april 2011
Active Biotech AB (publ)

 

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Forsberg
Vice President Investor Relations & Business Development
Tfn 046 19 11 54

 

 

 

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

 

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2011, kl. 07.00.

Active Biotechs samarbetspartner Teva kommenterar resultaten