Active Biotech presenterar data rörande SLE-projektet 57-57 på EULAR

2009-06-11 08.30 (CEST)
Patienterna i fas Ib-studien behandlades med 57-57 dagligen under 12 veckor. Den maximalt tolererbara dosen (MTD) fastställdes, som tidigare meddelats, till 4.5 mg/dag. Den allmänna säkerhetsprofilen var genom hela studien god.
 
I den grupp av patienter som behandlats med 4.5 mg 57-57/dag har genuttrycket studerats efter olika långa behandlingstider. Nya resultat stärker tidigare data som antyder att behandling med 57-57 kan normalisera signalvägar som är betydelsefulla i utvecklingen av sjukdomen SLE.
 
  
 
Lund den 11 juni 2009
 
Active Biotech AB (Publ)
 
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
 
 
*För ytterligare information och för att ta del av hela postern "A Phase I, Dose-Escalation Study to Evaluate the Tolerability of ABR-215757 in patients with Systemic Lupus Erythematosus (SLE)", besök www.activebiotech.com .
 
 
 
Om SLE och 57-57
Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en sjukdom som kan orsaka inflammation och skador i bindväven i många olika organ. Sjukdomen framskrider i skov med mellanliggande relativt symptomfria intervall och drabbar framförallt kvinnor i fertil ålder. Det uppskattas att cirka 500 000 amerikaner lider av SLE, men undersökningar visar att förekomsten kan vara ännu högre. Den autoimmuna attacken påverkar flera olika organ och kan leda till allvarliga sekundära symptom som till exempel njursvikt. Sjukdomen har ytterst varierande förlopp och symptom, beroende på vilka organ som drabbas. Utan behandling kan SLE vara livshotande. 
 
57-57 är en oral quinolinsubstans primärt avsedd för kronisk behandling av SLE. En klinisk studie fas Ib har genomförts.  Studien fortskred till den högsta tillåtna dosnivån i prövningsprotokollet för att erhålla en så komplett dokumentation rörande substansen som möjligt inför den fortsatta kliniska utvecklingen. Fas Ib-studien var en doseskalerings-, multicenterstudie där substansens säkerhet studerades vid stegvis höjda doser. Studien, som varade i tolv veckor, dokumenterade primärt läkemedelskandidatens säkerhet och farmakokinetik. Vidare studerades diverse effekt-parametrar, så kallade biomarkörer, för sjukdomsaktivitet. Den genomfördes på tre sjukhus i Sverige; Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Lund samt ett antal kliniker i Ryssland.
 
 
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
 
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2009, kl. 08.30.