Active Biotech tillförs 149 miljoner kronor genom en riktad nyemission

2010-04-01 15.00 (CEST)

Styrelsen för Active Biotech har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande 2009, beslutat att emittera totalt 1 418 000 nya aktier i Active Biotech.

 

Nyemissionen genomförs som en riktad nyemission till fonder förvaltade av Sectoral Asset Management Inc., en global investeringsförvaltare inom healthcare-sektorn. Aktierna emitteras till en teckningskurs om 105 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 149 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen fastställdes baserat på Active Biotech-aktiens marknadspris på NASDAQ OMX Stockholm och motsvarar aktiens genomsnittliga slutkurs under de senaste trettio handelsdagarna.

 

Kapitaltillskottet avses användas för att stärka Active Biotechs kapitalbas och möjliggöra den fortsatta utvecklingen och värdetillväxten i projektportföljen, där TASQ, 57-57, ANYARA och ISI drivs och finansieras i egen regi. Utvecklingen av laquinimod och RhuDex(TM) drivs och finansieras av samarbetspartners. Nyemissionen stärker också Active Biotechs position i diskussioner med potentiella samarbetspartners och ger därmed bolaget större frihet i valet av tidpunkt för samarbeten.

 

Styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att bredda ägarbasen, öka förutsättningarna för en bättre likviditet i handeln med bolagets aktier och tillvarata möjligheten att på för bolaget attraktiva villkor tillföra nytt kapital från en stark och branschkompetent investerare. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen, som på grund av ovanstående sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare. 

 

Tomas Leanderson, VD för Active Biotech, säger: "2009 var ett mycket bra år för Active Biotech. Vi fullrekryterade tre stora kliniska studier, uppnådde "proof-of-concept" för prostatacancerprojektet TASQ och publicerade en första målmolekyl för quinolinerna (ISI projektet).  Projektet laquinimod för behandling av multipel skleros erhöll "fast track"-status och fas III-utvecklingen i vår partner Tevas regi löper planenligt. Därutöver har Teva en pågående klinisk fas II-studie med laquinimod för behandling av Crohns sjukdom, och kommer att starta klinisk fas II-utveckling för laquinimod för behandling av lupus nephritis och lupus arthritis (www.clinicaltrials.gov). Jag är väldigt nöjd med att kunna konstatera att Active Biotechs forskningsportfölj valideras av en så kunnig och specialiserad investerare som Sectoral Asset Management".

 

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Active Biotech med 1 418 000 från 64 175 530 till 65 593 530 och aktiekapitalet ökar med 5 344 927,88 kronor från 241 899 562,60 kronor till 247 244 490,48 kronor. MGA Holding AB har åtagit sig att tillfälligt låna ut erforderligt antal aktier för att underlätta skyndsam leverans till aktietecknarna.

 

Lund den 1 april 2010

Active Biotech AB (publ)

 

  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD

Tel: 046 19 20 95

E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com

 

Hans Kolam, CFO

Tel: 046 19 20 44

E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

 

Göran Forsberg, VP Investor Relations & Business Development

Tel: 046 19 11 54

E-mail: goran.forsberg@activebiotech.com

 

 

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för riktad terapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2010, kl. 15.00.

Pressmeddelande (PDF)