Antal aktier och röster i Active Biotech

2010-03-31 16.00 (CEST)

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats på grund av utnyttjande av personaloptioner.

 

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 64 175 530 aktier och röster i bolaget.  

 

 

Lund den 31 mars 2010

Active Biotech AB (publ)

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Kolam, CFO

Tfn: 046 19 20 44

E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

 

Active Biotech AB

Box 724, 220 07 Lund

Tfn 046-19 20 00

Fax 046-19 11 00

 

 

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2010, kl.08.30.

 

Pressmeddelande (PDF)