Active Biotech AB Bokslutsrapport, januari - december 2009

2010-02-11 08.30 (CET)
  • Laquinimod ― fas III-programmet fortskrider enligt plan  

  • 57-57 ― explorativ klinisk studie pågår 

  • RhuDex(TM) ― ytterligare prekliniska studier genomförs under 2010 

  • ANYARA ― fas III-studier fortskrider enligt plan 

  • TASQ ― primärt mål uppnått i klinisk fas II-studie 

  • ISI ― projektet fortskrider enligt plan 

  • Nettoomsättning 10,8 (53,5 ) MSEK 

  • Rörelseresultat -219,6 (-184,6) MSEK  

  • Resultat efter skatt -224,0 (-181,6) MSEK 

  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -3,81 (-3,66) SEK/aktie 


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Göran Forsberg
VP Investor Relations & Business Development
Tfn 046-19 11 54


Hans Kolam

Active Biotech AB

CFO

(org.nr 556223-9227)

Tfn 046-19 20 44

Box 724, 220 07 Lund

Tfn 046-19 20 00


Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

Fax 046-19 11 00

Active Biotech AB Bokslutsrapport, januari - december 2009